Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) - Eurasian Collared Dove

Tourterelle turque

© GB
Date : 15/04/2006
Lieu : Aubagne (13)

Tourterelle turque

© GB
Date : 15/04/2006
Lieu : Aubagne (13)

Tourterelle turque

© GB
Date : 22/02/2010
Lieu : Aubagne (13)

Tourterelle turque

© GB
Date : 22/02/2010
Lieu : Aubagne (13)


Haut de page